hr   |  en   |  hu   |  de   | 

A tribunji kikötő szabályzata és határozatai

ALAPHATÁROZATOK
 

1. cikkely (sajnos képtelen voltam lefordítani)

2. cikkely

A kikötő alapterülete összesen 62.843,80 m² , ebből 22.661,50 m² szárazföldi rész, 40.162,70 m² tenger

3. cikkely

DANUVIUS MARINA d.o.o tengeri kikötő mely 260 hajó tengeren és 150 hajó szárazföldön való tárolására alkalmas.


II TOVÁBBI ÁLTALÁNOS HATÁROZATOK

4. cikkely

Ezen szabályzat határozatai azon személyekre érvényesek, akik bármilyen módon igénybe veszik a DANUVIUS MARINA d.o.o. szolgáltatásait, vagy a kikötő területén tartózkodnak.

5.cikkely

A kikötő igazgatója köteles ezen a nyilatkozatot mindenki számára látható ás elérhető módon elhelyezni.


1. Meghatalmazott személyek

6. cikkely

A kikötő meghatalmazott, döntési joggal rendelkező személyei:
- a kikötő igazgatója
- a kikötő menedzsere

A meghatalmazott személyeknek rendelkezniük kell hajóvezetői engedéllyel és rádiós?vizsgával.

2. A hajóhely kijelölése

7. cikkely

Kikötőhely kijelölése a DANUVIUS MARINA d.o.o.-ban az arra meghatalmazott szeméyek jogköre, jelen esetben a kikötő igazgatója és menedzsere.

Ezen helyet a hajó technikai adatainak figyelembevételével válasszák ki.

A DANUVIUS MARINA d.o.o. területén a következő hajóhely típusok vannak fenntartva.

- éves szerződéssel rendelkező hajók
- charterhajók - yachtok bérlése
- tranzithajók - napi hely

8.cikkely

A hajó áthelyezése más hajóhelyre a következő okokbó történhet:
- a tulajdonos kérésére a meghatalmazott személyek jóváhagyásával
- a tulajdonossan történő egyeztetés után és abban az esetben, ha a hajók átrendezése, az optimális biztonság, vagy hajó paraméterei ezt teszik szükségessé
- természeti viszontagságok esetén, a tulajdonos megkérdezése nélkül, a meghatalmazott személyek utasítására.

3. Behajózás és a hajó kikötése

9. cikkely

A kiötőbe behajózás előtt, a behajózást köteles jelezni kell a VHF csatorna 17. csatornáján.

10. cikkely

A kikötő vezetősége köteles a kikötő tengeri bejáratánál táblát elhelyezni (fehér alapon), melynek mindkét oldalán angol nyelven feltünteti a sebességkorlátozást. (Speed limit 2 knots).

11. cikkely

A kikötőben szolgálatban lévő tengerész rádión és zászlóval instrukciókat ad. A hajót a kijelölt helyre navigálja, segítséget nyújt a kikötésnél és a hajó vezetőjét a recepcióra irányítja.

12. cikkely

A hajó vezetője köteles a behajózást és kikötést a lehető legrövidebb időn belül megtenni. Jobboldalon hajózva 2 csomónál nem nagyobb sebességgel.

13. cikkely

A szárazföldön való érkezést mihamarabb jelezni kell a kikötő recepcióján, a hajó dokumentumainak és az utaslitájának felmutatásával egyetemben.

14. cikkely

A hajók kikötése farral történik, azon hajóhelyeken kívül, ahol a bekötés oldalról lehetséges. A kikötés arra alkalmas, tökéletes állapotban lévő kötelekkel történik, bufferek alkalmazásával. A kikötőkötelek semmiképpen sem akadályozhatják más hajókat. A helytelenül kikötött hajókat a kikötő személyzetének jogában áll megfelelően átkötni és ezen költséggekkel a hajó tulajdonosát terhelni. A murringkötél a kikötő tulajdona, melyet mindenki köteles megóvni, vagy az azon okozott kárt megtéríteni.

15. cikkely

A kikötő feladata a kikötőben lévő hajó kötelek időközönkénti ellenőrzése, azzal együtt, hogy az elhasználódott sérült köteleket lecseréli. Amennyiben a sérült kötél a hajóhoz tartozik, ez a csere a tulajdonos számlájának terhére történik. A murring és egyéb kötelek cseréje a kikötő kötelessége.
4. Hajó tartózkodása a kikötőben

16. cikkely

Amennyiben hajóját megőrzés céljából a kikötőre szeretné bízni a következőket kell tennie:

 • a hajó teljes áramtalanítása (akumulátor és parti csatlakozó is)
 • minden tűz és robbanásveszéjes anyag eltávolítása a hajóról
 • tűzoltóberendezés elhelyezése a hajó bejárata közelében
 • a hajótestben lévő vízmennyiség ellenőrzése
 • a hajó kikötöttségének ellenőrzése ?
 • a nem rögzített tartozékok eltávolítása a fedélzetről
 • elkészíteni a hajó naprakész leltárlevelét
 • a hajó kulcsrazárása

16. cikkely

A hajó attól a pillanattól kezdve van a kikötőre bízva, amint a hajó tulajdonosa teljesítette a 16. cikkelyben leírtakat és a recepció rendelkezésére bocsájtja a következő dokumentumokat:

 • hajózási engedély (permit)
 • leletárjegyzék
 • érvényes hajóbiztosítás fénymásolata
 • a hajó összes kulcsa
 • a hajó tulajdonosa útlevelének fénymásolata

18. cikkely

A kulcsok és permit, tulajdonosnak illetve tulajdonos által megbízott személynek való átadása után, megszűnik a kikötő felelősége, attól függetlenül, hogy a hajó továbbra is a kikötő területén marad, vagy sem.

19. cikkely

A hajó parti áramhoz csatlakoztatása csak erre a célra megfelelő kábelrendszerrel lehetséges és csak addig, amíg a hajón legényzet tartózkodik.

20. cikkely

Ívovíz feltöltése, csak arra a célra megfelelő tömlővel történhet, és a legényzet kötelessége, hogy a tank feltöltése után a tömlőt tárolják.

21. cikkely

Járművek parkolása a kikötőben, kizárólag az arra kijelölt parkolóban lehetséges. Ha a tulajdonos kihajózott, a gépjármű kulcsait köteles a recepción leadni. A nem megfelelő helyen parkolt járműveket a kikötő áthelyezteti és ennek költségeivel a gépjármű tulajdonosát terheli.

22. cikkely

A hajó legénységének szigoruan tilos a kikötőben:
- működteni a hajómotort - kibővíteni-
- amennyiben a hajón nem tartózkodik személyzet, működtetni, bármilyen motort, technikai berendezést ami folyékony üzemanyagot, elektromos energiát illetve gázt fogyaszt.
- kijelölt helyéről áthelyezni a hajót az arra megbízott személy engedélyezése nélkül.
- a WC, vagy bármilyen más szennyvíztank kiürítése a kikötő területén belül.
- a hajótartozékok mólon, sétányon, vagy a kikötő területén nem az arra kijelölt helyen való tárolása (gumicsónak, ponyva, bicikli, műholdas adóvevők, stb.)

5. Kihajózás a kikötőből

23. cikkely

A hajó vezetőjének kötelessége kihajózási szándékát a kikötő recepcióján személyesen jelezni. Ezalól kivétel, ha sürgős esetről van szó, ebben az esetben rádión keresztül teheti ezt meg.

A hajó vezetője a kihajózáshoz segítséget kérhet a szolgálatot teljesítő tengerésztől, akinek kötelessége segítséget nyújtani a nehéz kihajózási manővereknél illetve időjárási viszontagságok esetén is

24. cikkely

A kihajózást a hajó vezetőjének elővigyázatosan, a lehető legrövidebb úton, jobboldalon hajózva maximum 2 csomós sebességgel kell megtennie.

6. A kikötőben való tartózkodás szabályzata

25. cikkely

A kikötőben motorjárművel, biciklivel való közlekedésre ugyanazon szabályok érvényesek, mint a közüti forgalomban. Parkolás, kizárólag az arra kijelölt parkolóhelyeken lehetséges.

26. cikkely

Fáradtolaj, merev illetve háztartási hulladék elhelyezése a kikötő területén, csak az arrra kijelölt tárolókban lehetséges.

A fáradtolaj tárolója különös odafigyeléssel tárolandó

A kikötő személyzetének kötelessége a tárolóedény és annak környezetének tisztántartása, valamint a hajó tulajdonosának számára igazolást kiállítani, hogy az ezen hulladékokat a kikötő tárolójában helyezte el.

27. cikkely

A hajók tisztítása, karbantartása a kikötő területén, csak az arra kijelölt területen történhet, valamint a szerviz zónáján belül.

Más hajókon illetve a kikötő tulajdonában lévő berendezéseken okozott károkért és szennyezzésekért a kikötő azon hajó tulajdonosát terheli amelyen a munkálatok folytak illetve, amely a kárt okozta.

A kikötő vezetősége követelheti a hajón történő munka beszüntetését, amennyiben az más személyek, tulajdonok biztonságát illetve a környezet tisztaságát veszélyezteti.

28. cikkely

- A munkafolyamat alatt álló hajókat a kikötő szerviz zónájában, erre kijelölt helyen tárolják.

29. cikkely

A kikötő területén szigoruan tilos:
- nyílt tűz rakása
- hegesztőmunkák végzése a szerviz zónáján kívül
- a hajón, kikötő területén könnyen gyúló vagy robbanékony anyagok nem megfelelő módon való tárolása
- olaj vagy üzemanyag akár kis mennyiségben való átöntése
- eldobni, otthagyni bárminemű hulladékot
- hangoskodással nem megfelelő viselkedéssel zavarni a kikötő nyugalmát, különösképpen 23:00- tól 07:00-ig
- horgonyon tartani? yachtot, kishajót illetve gumicsónakot
- strandolni, úszni a kikötő területén
- szörfözni
- jetsky használata
- 2 csomónál nagyobb sebességgel való hajózás
- használni a rádiót, amíg a hajó a kikötött állapotban van
- idegen személyek tartózkodása
- házikedvencek szabadon engedése

7. A kikötő vezetőségének kötelességei

30. cikkely

A kikötő vezetőségének kötelessége megszervezni és biztosítani a kikötő területén (DANUVIUS MARINA d.o.o.) lévő hajók állandó, megszakítás nélküli felügyeletét.

Ezen felügyelet a kikötő vezetősége által meghatározott módon a MUNKASZABÁLYZATBAN leírt módon történik.

31. cikkely
A kikötő vezetőségének kötelessége az környezet megóvása, valamint biztosítani a tenger védelmének feltételeit, valamint szennyeződésének elkerülését.

Abban az esetben, ha szennyezés történik a kikötő területén a kikötő vezetősége köteles azonnal cselekedni a szennyezés eltávolítása illetve optimálissá tétele érdekében.

32. cikkely

A kikötő vezetőségének kötelessége a tengeri kapitánysággal együttműködve tengeri kereső és mentőpróba gyakorlatot szervezni.

33. cikkely

A kikötő vezetőségének feladata a hajók tulajdonosai számára aktuális időjárásjelentést rendelkezésre bocsátani, melyet a Spliti meterológiai szolgálat ad ki.

34. cikkely

A kikötő vezetőségének kötelessége vendégei számára a recepción elérhetővé tenni "Panaszkönyvet", felemrülő panaszok esetére.

A "Panaszkönynek" a vendég rendelkezésére kell állnia a munkaidő teljes ideje alatt.


III. Összegző határozatok

35. cikkely

A Danuvius Marina d.o.o. kikötői szabályzata, a Tengeri Minisztérium, forgalom és kikötés?, valamint a Šibeniki kapitányság jóváhagyásával lépett érvénybe, és a szabályzat felügyeletét, továbbra is ezen szervek végzik.

36. cikkely

Ezen szabályzat bármelyik határoztatának megszegése esetén a Danuvius Marina d.o.o. vezetőségének jogában áll felbontani a hajóhely bérleti szerződést a Tribunji kikötő és az ügyfél között.

Elérhetőség

Tel: +385 (0)22 447 145
Mob: +385 (0)98 469 454
Fax: +385 (0)22 447 148

E-mail:
marina-tribunj@adriatiq.com

Tájékoztatás Fogyasztói panasz beadásának módjáról


ÁRLISTA 2021

MARINA TRIBUNJ BROSCUHRE


Időjárás Tribunj területen
HTZ
TZ Tribunj