hr   |  en   |  hu   |  de   | 

Pravilnik o poslovanju "DANUVIUS MARINE" d.o.o.

strelica3.gif Ugovaranje godišnjeg veza

Evidenciju o slobodnim mjestima (na godišnjoj osnovi) vodi isključivo direktor marine u suradnji s recepcijom. Na recepciji možete zatražiti upitnik o rezervaciji godišnjeg veza. Ukoliko imamo slobodan odgovarajući vez, pristupa se izradi ugovora između marine Tribunj i vlasnika broda. Kod sklapanja ugovora kao vlasnik dužni ste priložiti slijedeće valjane dokumente: kopiju Yacht Certificata, kopiju police osiguranja, putovnice ili osobne iskaznice, punomoć vlasnika ako Ugovor za vez glasi na poduzeće, kopiju valjane Vignette, ključeve broda te inventarnu listu koju ispunjava vlasnik (dobiva od direktora). Ugovor potpisuju obje strane a direktor vlasniku broda uručuje Pravilnik o održavanju reda u marini Tribunj.
 
Uvjeti o korištenju godišnjeg veza su navedeni u ugovoru.
 
strelica3.gif Tranzitni gosti - tranzit kopnom
 
Prilikom ulaska u našu marinu kopnom kao tranzitni gost, dužni ste se prijaviti na recepciju gdje predajete osobne dokumente cijele posade i papire od broda. Na recepciji možete zatražiti željene usluge (dizanje i spuštanje broda, parkiranje automobila, parkiranje trailera, vez u moru, pranje broda i sl.) koje plaćate unaprijed. Na recepciji marine uz račun dobivate i obrazac «Prijava Gosta» za svaku osobu (i iste ste dužni imati kod sebe uz osobne dokumente, tijekom cijelog boravka u Hrvatskoj). Račun dalje pokazujete mornarima na dizalici koji će vam dodijeliti vez na tranzitnom gatu. Prije nego započnete plovidbu preostaje vam nezaobilazna stvar: odlazak u najbližu lučku kapetaniju ( u Vodicama ili Šibeniku ). Sa sobom morate ponijeti osobne dokumente cijele posade, dozvolu za upravljanje brodom kao i papire broda. Kapetan će vam uz naknadu izdati Crew listu za članove posade i Vignettu. 
Molimo Vas da sačuvate račun do samog odlaska iz marine jer se na rampi radi sigurnosti gostiju kontrolira svaki ulazak i izlazak. 

strelica3.gif Tranzitni gosti - tranzit morem 
 
Za orijentaciju pri uplovljavanju u našu marinu služe crkva Sv. Nikole na usamljenu brdu sjeverozapadno od naselja. U luku se ulazi jugoistočno ali pažljivijom vožnjom kroz uski prolaz između otoka Lukovnika i Logoruna, južno od luke. Najjužniji gat u marini predviđen je za tranzit. Već izdaleka lako ćete uočiti vidljivo postavljenu tablu «Tranzit». Svoj dolazak svakako najavite radio stanicom (VHF kanal br.17 ili telefonom 022/447 140). Na gatu će vas dočekati mornar, dodijeliti vam vez i pomoći da se privežete. Mornaru obavezno predajete Vignettu i Crew listu. Prije isplovljenja iz marine na recepciji (koja se nalazi pokraj restorana) podmirujete račun.

strelica3.gif Dolazak iz inozemstva morskim putem

Ako ste brodica koja dolazi iz inozemstva morskim putem, i prvi put uplovljavate u hrvatske unutrašnje morske vode, svakako morate uploviti u jednu od ulaznih luka. Tamo trebate obaviti međunarodno uobičajene carinske formalnosti s putovnicama i platiti pripadajuće pristojbe za brodicu. Osim toga, trebate se i prijaviti policiji.
Luke koje su otvorene cijele godine za međunarodni promet kao pomorski granični prijelazi (od sjevera prema jugu) su sljedeće: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša - Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Senj, Maslenica, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Meković, Korčula, Gruž (Dubrovnik).
Tijekom sezone (od 1. travnja do 31. listopada) dodatno su otvorene: Kanegra (Savurdija), Marina Umag - ACI, Novigrad, Sali, Božava, Ravni Žakan (Kornati), Primošten (Marina Kremik), Komiža, Vis (gradska luka), Hvar (gradska luka), Ubli (Lastovo) i Vela Luka.
Prije napuštanja hrvatskog teritorijalnog mora trebate u lučkoj kapetaniji izvršiti carinjenje pri izlasku iz luke. Nakon odjavljivanja potrebno je hrvatsko teritorijalno more napustiti što kraćim putem i bez zadržavanja.

strelica3.gif Privez broda
 
Svoje plovilo dužni ste uvijek privezati svojim konopima, prema uputi osoblja marine. Konopi za privez trebaju biti kvalitetni i dovoljno dimenzionirani. Konopi koji vode od broda do sidra, te od broda do rive, spadaju u opremu plovila, pa je vlasnik obavezan pribaviti ih. Plutače i konopi ne smiju ometati plovidbu ostalih gostiju. 
 
strelica3.gif Parkiranje
 
Vozila se moraju parkirati u skladu s oznakama za parkiranje u marini i prema uputama osoblja. Molimo vas, ne parkirajte svoje vozilo u servis zoni!

strelica3.gif Plaćanja u marini
 
Sva plaćanja u marini vrše se prema važećem cjeniku. 
Pod godišnjim vezom podrazumijeva se razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca, te se usluga plaća unaprijed. 
Kod ostalih usluga račune podmirujete po realizaciji.
Plaćanje se vrši gotovinom i karticama (Master Card, Maestro, Visa, Diners club) ili doznakom preko banke (za goste koji imaju godišnji Ugovor o vezu).
Čekove ne primamo.
Cjenik usluga marine i cjenik boravišne pristojbe možete dobiti na recepciji marine ili na Internet stranici www.marinatribunj-adriatiq.com

strelica3.gif Prijava stranih gostiju sa ugovorenim godišnjim vezom - Boravišna pristojba

Kao strani gost koji kod nas ima ugovoreni godišnji vez, dužni ste prijaviti svaki vaš boravak i boravak vaših gostiju na plovilu (obitelj, prijatelji) na recepciju marine. Osoblje na recepciji vama i vašim gostima izdaje ovjerenu prijavu boravka (za što su potrebne osobne putovnice od svakog) s kojima možete sigurno ploviti hrvatskim morem.
Boravišna pristojba za osobe koje imaju ugovoreni godišnji vez plaća se paušalno po brodu (iznos određen Zakonom Republike Hrvatske) za vlasnika broda i njegove goste tijekom cijele godine.
 
 
Carinski poslovi

strelica3.gif Uvoz plovila

U trenutku kada vi kao vlasnik plovila ili vaš transporter dođete u marinu Tribunj kopnenim putem, dužni ste recepciji marine dati na uvid vaše osobne dokumente i dokumente koji se tiču dotičnog plovila, a to je : JEDINSTVENA CARINSKA DEKLARACIJA (JCD) . Ako se pregledom dokumenata utvrdi da je plovilo namijenjeno za godišnji vez u marini Tribunj, recepcija će vam dati informacije za privremeni smještaj plovila na kopno koje su slijedeće:sklopiti ugovor sa marinom o najmu veza, ispuniti inventar listu te prijaviti plovilo u najbližu Lučku kapetaniju radi izrade popisa osoba i vinjete. Rukovoditelj špedicije će Carinskoj ispostavi dostaviti original JCD-a s potvrdom da je vaše plovilo primljeno u marinu.Ukoliko niste u mogućnosti sami otići na carinu, rukovoditelj špedicije će sa Carinskom ispostavom dogovoriti dolazak carisnkog službenika u marinu Tribunj.
Kada s vašim plovilom dolazite u tranzit , dužni ste prijaviti plovilo u najbližu Lučku kapetaniju radi dobivanja Vinjete i popisa posade te nakon toga otići u Carinsku ispostavu s JCD obrascem radi rješavanja carinskih formalnosti.
Važno: Bilo da dolazite u tranzit ili imate ugovor o najmu veza u marini Tribunj, plovilo ne smije biti spušteno u more bez Vinjete i popisa posade koje izdaje nadležna Lučka kapetanija. 

strelica3.gif Uvoz opreme i rezervnih dijelova
 
Opremu i rezervne dijelove možete dopremiti u marinu Tribunj na razne načine ;

 • kao vlasnik plovila sami uvozite opremu ili rezervne dijelove
  Ukoliko sami uvozite opremu ili rezervne dijelove, papiri koji su vam potrebni su; inventar lista plovila, važeći ugovor o najmu veza sa marinom te važeća vinjeta i popis osoba, špediter će vam na temelju JCD napisati potvrdu o ugrađivanju opreme te vas uputiti na carinu. 
   
 • oprema za plovilo ili rezervni dijelovi dolaze željeznicom ili avionskim transportom
  Nakon dojave o primitku pošiljke , špediter će organizirati preuzimanje iste, prijaviti njen dolazak carini, te uz dokumente o prihvatu, položit će inventarnu listu, ugovor o najmu veza sa marinom te original vinjetu i popis osoba. 
   
 • oprema ili rezervni dijelovi dolaze poštom ili DHL-om
  Oprema ili rezervni dijelovi se čuvaju u prostoru špedicije do trenutka vašeg dolaska ili se odlaže na brod po zahtijevu vlasnika.

 
Važno
: Ukoliko nemate sve dokumente potrebne za postupak carinjenja (inventar lista, ugovor o najmu veza sa marinom te važeću vinjetu i popis posade), marina Tribunj može odbiti primitak vaše pošiljke opreme ili rezervnih dijelova.
 
Molimo Vas da kod slanja opreme ili rezervnih dijelova u marinu Tribunj obvezno uz adresu marine Tribunj naznačite ime vlasnika, ime broda te broj veza.

strelica3.gif Izvoz opreme zbog zamjene ili popravka

Ukoliko namjeravate izvesti opremu ili rezervne dijelove zbog dotrajalosti , popravka ili zamijene dužni ste javiti se recepciji marine koja će vam predati inventar listu, ugovor o najmu veza sa marinom te vinjetu i popis posade te vas uputiti u carinsku ispostavu.

strelica3.gif Prodaja plovila pod stranom zastavom u marini Tribunj

Ukoliko ste korisnik godišnjeg veza u marini Tribunj a prodajete plovilo i novi vlasnik namjerava i dalje ostati na godišnjem vezu u marini, dužni ste to prethodno najaviti kod direktora marine Tribunj.Direktor marina zadržava pravo ne produžiti ugovor novom vlasniku.

strelica3.gif Popusti

Odobravamo popuste za brodove koji imaju godišnji vez u marini Kremik u iznosu od 10% na cijenu tranzitnog veza. O ostalim mogućim popustima odlučuje isključivo direktor marine.

strelica3.gif Zaštita okoliša
 
Važno je da su napori svih usmjereni ka istim ciljevima; kako zaustaviti ili barem usporiti brojne negativne trendove po okoliš.
Više od polovine svjetskog stanovništva živi unutar 60km od obale. Do 2020.g. ova brojka će se popeti na tri četvrtine. Tako su svjetska obalna područja izložena ubrzanom urbanom širenju, sve jačim pritiscima rasta stanovništva, pritiscima iz glavnih industrija, osobito turizma, te obimnim iskorištavanjem morskih izvora. 
U marini Tribunj prikupljanje otpada organizirano je tako da se zasebno odlaže: komunalni otpad, rabljeno motorno ulje i krpe onečišćene uljem, otpad upravljan bojama i lakovima. Sanitarni objekt u marini poštuje sve zakonske odredbe, vrši se svakodnevno čišćenje i nadzor.
Za slučaj zagađenja na bazi nafte, masti i ulja osigurana su sredstva za čišćenje i zaustavljanje onečišćenja.
Naša briga za okoliš neznatna je ukoliko nema vaše suradnje, pa Vas stoga molimo, obratite pozornost na slijedeće:
-sav otpad odlažite na za to predviđena mjesta 
-izbjegavajte samostalan rad na motoru, bez stručnog nadzora(možete izazvati požar, potonuće i sl.)
-pazite na potrošnju vode(još uvijek imamo pitku vodu i moramo je tretirati kao dragocjenost)
-čistite izmet za svojim kućnim ljubimcima
-svako zagađenje ili onečišćenje koje vidite na kopnu ili moru hitno dojavite na recepciju marine ili Lučkoj kapetaniji

strelica3.gif Zabranjena područja
 
U unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnome moru Republike Hrvatske ne postoje trenutačno trajno zabranjena područja osim onih oko otočja Brijuna.
Posebnu pozornost treba obratiti na posebne odredbe prigodom plovidbe hrvatskim nacionalnim parkovima. Tako na području nacionalnog parka Kornati postoje posebne odredbe o održavanju čistoće vode, sidrenju i prenoćivanju. 
 
strelica3.gif Protupožarna zaštita u marini Tribunj
 
Budući da ste nam povjerili vašu imovinu na čuvanje, naša osnovna zadaća je briga o vašoj sigurnosti i sigurnosti vaše imovine.

Molimo vas da slijedeće informacije pažljivo pročitate:
- svako plovilo mora imati protupožarna sredstva ali i barem jedan sustav/ampulu za automatsko gašenje požara u motornom prostoru.
 

Kontakt

Tel: +385 (0)22 447 145
Mob: +385 (0)98 469 454
Fax: +385 (0)22 447 148

E-mail:
marina-tribunj@adriatiq.com

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača


CJENIK 2021

MARINA TRIBUNJ BROSCUHRE


Vrijeme u Tribunju
HTZ
TZ Tribunj